přednášky / semináře / konzultace

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Kamil Štědrák

Lektor, terapeut, hudební skladatel, multiinstrumentalista, průvodce
a autor techniky

Vědomého tejpování™

a techniky TRV™

Čtyři základní oblasti lidského života

Vztahy

Zdraví

Emoce

Hojnost

Abychom byli šťastni, měly by být všechny v rovnováze.

Rovnováha neznamená 100% v každé z nich, ale jistou vyváženost.
Pokud jedna z oblastí zásadně pokulhává, dotýká se zároveň všech ostatních tím, jak si z nich postupně bere kousky pro sebe.

Veškerá životní spokojenost vychází z harmonizace všech oblastí

Mnohdy jsme vtahováni do dění, které se nás ani netýká, a tím ztrácíme možnost sebekontroly, tedy možnost kontrolovat svůj život.

Starosti a problémy řešíme z pohledu obav o jejich výsledek místo klidu vycházejícího z našeho srdce.

Zastavte se prosím na chvíli a zkuste si představit, jaké by to bylo…

 • Řešit problémy s nadhledem, aniž by se vás dotýkaly a byly spojené s nepříjemnými emocemi?
 • Zkrátit si dobu léčení z běžných týdnů a měsíců na několik dnů?
 • Umět i ty nejvíc nepříjemné věci řešit v klidu a bez vnitřního utrpení?

Co by to pro vás znamenalo, kdyby vás vaše obtíže přestaly omezovat a mohli jste je postupně, krůček po krůčku, odkládat, aniž by se vracely?

Zdraví je nejdůležitější oblastí našeho života

Pokud nejsme zdraví, budeme vždy nějakým způsobem omezeni...

Naopak, pokud zdraví jsme, procházíme ostatní životní oblasti mnohem snáze, s lehkostí.

Stejně tak to ale platí o všech dalších oblastech

Neboť vše souvisí se vším. 

Přednášky

online přednáška

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co se na online přednášce dozvíte?

 • Úvodní přednáška pro všechny, kteří se zajímají o skutečné tvoření svého vlastního života. 
 • Zjistíte důvody, proč si nestačí jen přát a z jakého důvodu většině lidí nefungují afirmace, motlitby ani přání.
 • Součástí přednášky je také 2 fázová harmonizaceuvedení do TRV stavu,
  ve kterém prožijete stav rozšířeného vědomí.
Přednáška Tajemství rozšířeného vědomí

živá večerní přednáška

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co se na večerní přednášce dozvíte?

 • Živá večerní přednáška pro všechny, kteří se zajímají o skutečné tvoření svého vlastního života. 
 • Zjistíte důvody, proč si nestačí jen přát a z jakého důvodu většině lidí nefungují afirmace, motlitby ani přání.
 • Součástí přednášky je také 2 fázová harmonizaceuvedení do TRV stavu,
  ve kterém prožijete stav rozšířeného vědomí.

Semináře

online záznam semináře

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co se z pohodlí svého domova naučíte?

 • Pochopíte rozdíl mezi smrštěným a rozšířeným vědomím.
 • Pochopíte princip změny vnímání problémů z rozšířeného vědomí.
 • Provedu vás čtyřikrát harmonizačním vstupem vedoucím do stavu rozšířeného vědomí
 • Naučíte se přesný postup, jak sami vstupovat do rozšířeného stavu vědomí.
 • Naučíte se pochopit a změnit příčiny vašich obtíží a tím je nechat ze svého života odejít.
 • Naučíte se, jakým způsobem ovlivňovat to, na co myslíte.
 • Získáte odvahu měnit věci, které vás trápí a obtěžují.
 • Pochopíte princip vzniku elementárních energií ve vašem životě.
 • Naučíte se s těmito elementárními energiemi pracovat a jak je odstranit ze svého života
 • Naučíte se pracovat s očistou prostoru, která je tak nezbytná ke klidnému žití.
 • Naučíte se čistit příčiny konkrétních problémů ve všech oblastech.
 • Naučíte se pracovat s afirmací pocházející z nejvyšších duchovních učení, která vám bude každodenním pomocníkem.
 • Pochopíte systém ochran vás i věcí kolem vás
 • Pochopíte osobnostní typologii díky čemuž uvidíte sebe i lidi ve svém okolí z nového úhlu pohledu.
 • Dokážete pochopit, proč lidé reagují jinak, nežli očekáváte.

online interaktivní víkendový seminář

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

 • Základní dovednost - vstoupit do TRV stavu
  Zvládnete rychlý způsob přechodu do stavu rozšířeného vědomí
 • Způsoby ukotvení setrvání v rozšířeném stavu vědomí
  Vyberete si pro sebe ten nevíce vám vyhovující způsob pro setrvání v rozšířeném vědomí
 • Techniky práce v rozšířeném stavu vědomí
  Poznáte různé techniky práce v kvantovém poli
 • Metody rozpoznávání projevů elementárních energií
  Naučíte se detekovat projevy elementárních energií ještě před tím, než vám začnou škodit
 • Příklady situací ve kterých jsme ovládáni okolím
  Na praktických příkladech situací rozpoznáte elementární energie ve svém životě
 • Techniky očisty prostoru pro podporující prostředí
  Ovládnete techniky očisty prostoru aby vás váš domov nebo kancelář energeticky podporovala
 • Praktický nácvik očisty přímo v průběhu semináře
  Očistíte si vámi zvolený prostor přímo na semináři (nehraje roli vaše vzdálenost od čištěného prostoru)
 • Zjistíte proč i vaše záměry často nefungují
  Poznáte konkrétní chyby a omyly lidí, kvůli kterým se přání neplní
 • Naučíte se vytvořit záměr, který se skutečně zhmotní
  Zjistíte doporučené a v praxi vyzkoušené postupy tvorby záměrů, které se plní
 • Typologie osobností - porozumění proč se tak chová(m)
  Porozumění typům lidí ve vašem okolí vám umožní předcházet konfiktům a nedorozuměním
 • Příklady situací které jednotlivé osobnostní typy vytáčí
  Díky konkrétním ukázkám situací snáze rozpoznáte proč se s některými lidmi nesnášíte
 • Na co si dát pozor při komunikaci s jinými typy
  Díky praktickým tipům pro komunikaci se vyhnete nepříjemným situacím ve svém životě
 • Minimálně 4 vedené harmonizace
  Kterými se přeladíme do stavu rozšířeného vědomí na začátku každého učebního bloku
 • V průběhu celého semináře pokládat otázky přímo k tématu
  Můžete zvednout ruku a přihlásit se se svou otázkou hned, jak vás napadne, jako bychom byli naživo
 • 2 celé dny online setkání s výukou, otázkami a odpověďmi
  Celkem 16 hodin výuky a společné kvantové práce rozdělené do 4 bloků po 4 hodinách

živý seminář

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

 • Pochopíte rozdíl mezi smrštěným a rozšířeným vědomím.
 • Pochopíte princip změny vnímání problémů z rozšířeného vědomí.
 • Provedu vás čtyřikrát harmonizačním vstupem vedoucím do stavu rozšířeného vědomí
 • Naučíte se přesný postup, jak sami vstupovat do rozšířeného stavu vědomí.
 • Naučíte se pochopit a změnit příčiny vašich obtíží a tím je nechat ze svého života odejít.
 • Naučíte se, jakým způsobem ovlivňovat to, na co myslíte.
 • Získáte odvahu měnit věci, které vás trápí a obtěžují.
 • Pochopíte princip vzniku elementárních energií ve vašem životě.
 • Naučíte se s těmito elementárními energiemi pracovat a jak je odstranit ze svého života
 • Naučíte se pracovat s očistou prostoru, která je tak nezbytná ke klidnému žití.
 • Naučíte se čistit příčiny konkrétních problémů ve všech oblastech.
 • Naučíte se pracovat s afirmací pocházející z nejvyšších duchovních učení, která vám bude každodenním pomocníkem.
 • Pochopíte systém ochran vás i věcí kolem vás
 • Pochopíte osobnostní typologii díky čemuž uvidíte sebe i lidi ve svém okolí z nového úhlu pohledu.
 • Dokážete pochopit, proč lidé reagují jinak, nežli očekáváte.

Online programy

online programy

TECHNIKY ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

 • Z pohodlí svého domova zharmonizujte základní oblasti svého života
 • Zdraví
 • Vztahy
 • Emoce
 • Hojnost

Interaktivní harmonizace

INTERAKTIVNÍ HARMONIZACE

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co na online skupinové harmonizaci prožijete?

 • Interaktivní harmonizaciuvedení do TRV stavu,
  ve kterém prožijete stav rozšířeného vědomí.
 • Naučíte se čtyřfázový dech pro rychlejší přechod do TRV stavu.
 • Dozvíte se nejčastější chyby při tvorbě záměru a jak vytvořit záměr, který se skutečně zhmotní.

Harmonizační půst

Kamil Štědrán Tajemství rozšířeného vědomí online přednáška

harmonizační půst

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co díky harmonizačnímu půstu získáte?

 • Energii do svého těla.
 • Radost ze života.
 • Dozvíte se nejčastější chyby při očistě těla.

Harmonizační nahrávky

regerenerační a meditační hudba

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

 • Dopřejte si hluboké uvolnění a relaxaci s mými nahrávkami

 • Užijte si kouzlo zvuku a hudby s vloženými záměry

Prožitkové večery

online prožitkové večery

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Co vám večery přinesou?

 • Dozvíte se proč jste vtahováni do dění, které se vás ani netýká, a tím ztrácíte možnost sebekontroly a zbavujete se možnosti řídit svůj život.
 • Uvědomíte si jak často starosti a problémy řešíte z pohledu obav a kdo (a co) rozhoduje o jejich výsledku místo klidu vycházejícího z vašeho srdce.
 • Prožijete stav rozšířeného vědomí a vedenou harmonizaci pro vyladění všech klíčových oblastí ve vašem životě.

Webináře

webinář tajemství rozšířeného vědomí

PROČ MÁM
PROBLÉMY VE VZTAHU?

Aneb proč potkávám ve vztazích samé blb..

Jaké je téma webináře?

 • Proč potkávám stále stejné typy partnerů
  kteří jsou chvíli úžasní a pak se změní k nepoznání...
 • Proč se mi situace ve vztazích stále opakují
  na začátku je to krásné, ale dlouho to nevydrží...
 • Proč se mi vztah vymyká z rukou
  a tím ztrácím kontrolu nad svým životem...

Kamil Štědrák

Lektor, terapeut a průvodce,
autor techniky Vědomého tejpování™

Zdraví, vztahy, emoce, finance 

Čtyři základní oblasti lidského života

Abychom byli šťastni, měly by být všechny v rovnováze.

Rovnováha neznamená 100% v každé z nich, ale jistou vyváženost.
Pokud jedna z oblastí zásadně pokulhává, dotýká se zároveň všech ostatních tím, jak si z nich postupně bere kousky pro sebe.

Veškerá životní spokojenost vychází z harmonizace všech oblastí