online záznam semináře

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Kamil Štědrák Zdeňka Štědráková

Kamil a Zdeňka  Štědrákovi

Lektoři, terapeuti, průvodci, životní nadšenci a vědomí tvůrci

Kamil hudební skladatel, multiinstrumentalista
a autor techniky Vědomého tejpování™

a techniky TRV™

4 základní oblasti lidského života

Zdraví

Vztahy

Emoce

Hojnost

Abychom byli šťastni, měly by být všechny v rovnováze.

Rovnováha neznamená 100% v každé z nich, ale jistou vyváženost.
Pokud jedna z oblastí zásadně pokulhává, dotýká se zároveň všech ostatních tím, jak si z nich postupně bere kousky pro sebe.

Veškerá životní spokojenost vychází z harmonizace všech oblastí

Mnohdy jsme vtahováni do dění, které se nás ani netýká a tím ztrácíme možnost sebekontroly, tedy možnost kontrolovat svůj život.
Starosti a problémy řešíme z pohledu obav o jejich výsledek, místo klidu vycházejícího z našeho srdce.

Léčení, nebo řešení každého problému zvlášť z hlediska nic neřeší.

Kvantové léčení života vychází z principu léčby celého života jako komplexu.

Jedná se o zcela novou techniku, vycházející z mnoha vysokých duchovních nauk.

Bez složitých postupů, odříkávání manter a neustálého, nikdy nekončícího čištění všeho možného, uzpůsobenou pro každodenní používání každého z nás.

Nemá smysl zabývat se minulostí.

Není třeba obávat se o budoucnost, neboť člověk v přítomném okamžiku může převzít a modelovat svůj život.

Pokud o svůj život nepečujeme a problémy se nechají dojít příliš daleko, je velmi obtížné najít cestu k jejich řešení.

Ocitáme se v patové situaci, nemáme svůj život pod kontrolou.

Jinak nám nezbývá než žít život na autopilota...

Zároveň jsme pod neustálou palbou našich myšlenek, vycházejících jen z našich životních zkušeností a prožitků, nerespektujících možnost nalézt řešení v jediném Zdroji.

Nemůžeme kontrolovat to, na co myslíme a tím jsme ovlivňováni každou sekundu našeho života.

Co je smrštěné a rozšířené vědomí?

Víkendový camp Tajemství rozšířeného vědomí

Ve smrštěném vědomí:

člověk sedí v pomyslné jámě,
nevidí přes okraj a všude kolem je mlha.
Jen a pouze tuší, že by za tou mlhou mohlo být slunce,
ale má strach vyjít ven,
neboť by tam místo slunce mohla být obrovská propast.

Zůstává člověk na svém místě...

Uzavřený v koloběhu svých myšlenek, vedoucích vždy jen z jednoho bodu do druhého a zpět.

Nevidí žádná řešení, či východiska.

Ve smrštěném vědomí reagujeme na vše na základě našich životních zkušeností a prožitků.

Přijímáme jako jedinou pravdu to, že vždy stejná akce způsobí stejnou reakci.

Zároveň v tomto stavu vědomí:

Nepřijímáme téměř žádnou vnější energii...

Spotřebováváme jen naši vlastní, čímž se
začnou oslabovat všechny čtyři základní životní oblasti.

ZDRAVÍ, VZTAHY EMOCE, HOJNOST

Každá jinou měrou, ale v konečném výsledku se vždy oslabení jedné dotýká všech ostatních.

Oproti tomu v rozšířeném vědomí:

Je zcela zásadní změna způsobu myšlení a energetické polohy
ve vztahu k životu.
Vidíme život z nadhledu, s odstupem ke stávajícím problémům.

Najednou se dostáváme z pomyslné jámy smrštěného vědomí
a vidíme svůj život seshora, se všemi jeho cestami, které nám nabízí, a které jsou nám pod mlhou smrštěného vědomí skryty.

Můžeme se dát bez pochyb do pohybu...

Neboť není důvod se obávat, že se někde ztratíme, či dokonce spadneme do propasti.

V těchto vyšších polohách se také:

Napojujeme na vyšší zdroje energie...

A tyto vyšší zdroje začnou naše tělo okamžitě dotovat.

Toto okamžité zvýšení stavu energie vede k tomu,
že se okamžitě začne zlepšovat zdravotní stav.

Zároveň tento příliv energie pozitivně ovlivní i vztahy, hojnost a emocionální stránku života.

Člověk, který se dostane do rozšířeného stavu vědomí, začíná léčit život komplexně, aniž by bylo nutné vyhledávat jednotlivé, konkrétní problémy.

Neboť v rozšířeném vědomí se 

vždy automaticky spouští léčení té oblasti, která je postižena nejvíce.

Což vede i k léčení všech ostatních oblastí, protože jsou všechny oblasti mezi sebou provázány.

Elementární energie jsou klíč...

K úplnému pochopení principu rozšířeného vědomí je nutné pochopit vznik a fungování elementárních energií v našem životě a jak s nimi pracovat.

Při každém prožitku vzniká elementární energie, která je samostatnou, živou bytostí.

Je živá z energie, která je totožná s tou, ze které vznikla.

Tyto elementární energie nás pak nutí chovat se ve stejných situacích stejně, jako při jejich vzniku.

Pokud se například pohádáme
s partnerem...

Nebo s kolegou v práci kvůli nějakému podnětu, je velmi pravděpodobné, že ve chvíli, kdy dojde ke stejné situaci opět, s někým jiným, budeme reagovat stejně.

Toto známe všichni velmi dobřezdárným příkladem jsou třeba naše maminky.

Neboť kdo jiný nás umí tak spolehlivě zvednou ze židle?

Kdysi v mládí vznikla v nějaké situaci silná elementární energie,
která nutí naší matku reagovat na naše chování stejně, jako bychom byli stále dětmi.

Naopak my reagujeme impulsivně, neboť toto její konání nechápeme
a je nám nepříjemné.

Příčinou těchto reakcí je velmi silná elementární energie...

Která je živa právě z tohoto energetického napětí, které vzniká
při takovéto situaci.

Pokud tuto situaci včas podchytíme, můžeme jí navždy ukončit.
Nemusí se již nikdy opakovat, anebo bude postupně slábnout
a po několika návštěvách u maminky si už na ni ani nevzpomeneme.

Elementární energie vznikají pokaždé, když prožijeme jakoukoli negativní zkušenost...

Zůstávají pak žít v prostoru našeho života a v místě vzniku.

Během semináře se učíme, jak s těmito elementárními energiemi pracovat.

Očista prostoru je nedílnou součástí Kvantového léčení života...

Jsou to techninky práce s prostorem, ve kterém se pohybujeme.

Každý negativní prožitek, každá emoce, každá hádka nechává
v prostoru svůj energetický otisk, který působí negativně na vše,
co se v něm odehrává dále.

Pokud se tyto energie v prostoru hromadí, může to být
příčinou nesouladu v rodině, ve vztahu.
Mohou ovlivňovat náš spánek, zdraví a mnoho dalších věcí.

Práce s očistou prostoru je další částí semináře,
kde se naučíte techniku k čištění prostoru pocházející z vysokých duchovních nauk, díky které budete sami schopni vyčistit prostor,
ve kterém žijete, nebo se pohybujete.

Zároveň ji také můžete použít na odstranění širokého spektra příčin jednotlivých konkrétních problémů vašeho života.

Pochopení typologie osobností,
jako řešení zlepšení našich vztahů ve všech směrech.

Každý z nás se rodí s jistými predispozicemi osobnosti.
Někdo je pomalejší, někdo rychlejší.
Někdo je aktivní, jiný oproti tomu laxní.

Nic není špatně, pokud si toto uvědomíme a naučíme se vnímat ostatní podle typu jejich osobností.

Pokud si vzájemně dokážeme porozumět a pochopit:
že různá slova, mohou znamenat to samé.
že zdánlivý nezájem o partnera nemusí být ničím jiným, než jen povahovým projevem člověka.
že když jsou lidé odlišní, neznamená to ještě, že jsou špatní.

Pochopíme, proč jsou naše reakce takové, jaké jsou...

Neboť nejsme všichni stejní.

Můžeme díky těmto novým poznatkům začít bezprostředně
nahlížet na své vztahy z absolutně nového úhlu pohledu,
díky kterému se nám dostane zpět stejné pochopení,
jaké umožníme my sami.

Pojďme si ještě jednou shrnout, co vše se během semináře naučíte...

 • Pochopíte rozdíl mezi smrštěným a rozšířeným vědomím.
 • Pochopíte princip změny vnímání problémů z rozšířeného vědomí.
 • Provedu vás čtyřikrát harmonizačním vstupem
  vedoucím do stavu rozšířeného vědomí
 • Naučíte se přesný postup, jak sami vstupovat do rozšířeného stavu vědomí.
 • Naučíte se pochopit a změnit příčiny vašich obtíží
  a tím je nechat ze svého života odejít.
 • Naučíte se, jakým způsobem ovlivňovat to, na co myslíte.
 • Získáte odvahu měnit věci, které vás trápí a obtěžují.
 • Pochopíte princip vzniku elementárních energií ve vašem životě.
 • Naučíte se s těmito elementárními energiemi pracovat.
  a jak je odstranit ze svého života
 • Naučíte se pracovat s očistou prostoru,
  která je tak nezbytná ke klidnému žití.
 • Naučíte se čistit příčiny konkrétních problémů ve všech oblastech.
 • Naučíte se pracovat s afirmací pocházející z nejvyšších duchovních učení,
  která vám bude každodenním pomocníkem.
 • Pochopíte systém ochran vás i věcí kolem vás
 • Pochopíte osobnostní typologii
  díky čemuž uvidíte sebe i lidi ve svém okolí z nového úhlu pohledu.
 • Dokážete pochopit, proč lidé reagují jinak, nežli očekáváte.

Obdržíte tak zcela nový, kompletní soubor postupů, díky kterému se váš život začne okamžitě obracet k lepšímu.

Co získáte zakoupením?

online záznam semináře

TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

Základní dovednost setrvat v rozšířeném stavu vědomí

Techniky práce v rozšířeném stavu vědomí

Elementární energie - pohled za oponu matrixu

Typologie osobností - porozumění proč se tak chová(m)

4 vedené harmonizace

Očista prostoru - praktický nácvik

Praktické příklady - kdy kterou techniku použít

6,5 hodiny záznamu semináře pořádaného naživo


Seminář TAJEMSTVÍ ROZŠÍŘENÉHO VĚDOMÍ

4800 Kč

Seminář, díky kterému si sami zharmonizujete
4 základní oblasti lidského života podle svých potřeb.

Do několika minut po uhrazení objednávky
obdržíte přístup k online záznamu semináře.

Zdraví

Vztahy

Emoce

Hojnost