Z celého srdce děkujeme Pavle Maradové za úžasný článek o naší předášce ve Strakonicích

Přijďte se s námi také na malý okamžik zastavit a pohlédnout na svět z bodu rozšířeného vědomí.

Můžete se vidět na naší přednášce, nebo na celodenním semináři.
Termíny všech akcí naleznete zde:

Těšíme se již brzy na viděnou

Kamil a Zdenička Štědrákovi